2% @ ARIA 2019
De ce 2% pentru ARIA?

2-la-suta-aria

Anul acesta ARIA își propune să sprijine în continuare cercetarea și educaţia în IA din ţară, participând activ la consolidarea unei comunităţi naţionale, atât în sfera academică, cât și în cea antreprenorială. Unul din obiectivele concrete pentru anul 2019 este lansarea unei iniţiative de organizare a unei conferinţe naţionale pe IA.  Totodată, ARIA este partener în organizarea EEML 2019 (https://www.eeml.eu/).

Pentru a putea realiza aceste obiective, ARIA are nevoie de o echipă motivată și dedicată și de suport financiar pentru acoperirea costurilor de implementare a proiectelor. Redirecţionând 2% din impozitul plătit statului în anul 2018 către ARIA, puteți susține asociaţia în atingerea obiectivelor propuse.

Cum redirecţionez 2% pentru ARIA?

Dacă doriţi să redirecţionaţi către ARIA 2% din impozitul plătit statului în anul 2018, completaţi în două exemplare unul dintre formularele de mai jos:

  • Dacă aveţi venituri din salarii, descărcaţi de aici şi completaţi declaraţia 230. Găsiţi  aici un model de completare a formularului. Incepând cu anul 2016, cei 2% din impozitul plătit statului în anul anterior se pot direcţiona către mai multe ONG-uri, entităţi de cult sau burse private, prin completarea Anexei la formularul 230 (pagina a 2-a), eventual în mai multe exemplare. Dacă ARIA nu este prima organizaţie pe care doriţi să o susţineţi, vă rugăm să completaţi datele ARIA în una din anexele pe care le veţi depune împreună cu formularul 230. Formularul 230 împreună cu toate anexele se depun simultan, direct la registratura organului fiscal, prin posta, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire, sau prin mijloace electronice de transmitere la distanta, potrivit legii.
  • Dacă aveţi venituri din alte surse (drepturi de autor, închirierea de imobile, acţiuni etc.), puteţi completa și formularul 200 (accesibil aici). Dacă vă încadraţi în ambele categorii de mai sus, puteţi completa ambele formulare.

Datele ARIA, listate mai jos, au fost deja completate pe formular. Dacă nu cunoaşteti suma corespunzătoare la 2% din impozit, aceasta va fi calculată de către organele fiscale.

Datele asociaţiei:

Denumire entitate nonprofit: Asociația Română pentru Inteligență Artificială
Cod de identitate fiscala: 28432190
Cont bancar (IBAN): RO77RNCB0723121611750001

După ce completaţi formularul de mână în două exemplare, acestea se pot depune direct sau pot fi trimise prin poştă (scrisoare recomandată cu confirmare de primire) la oficiul Administraţiei Finanţelor Publice din localitatea de domiciliu.

Data limită de depunere a formularelor este: 15 martie 2019.

Găsiţi aici lista de adrese ale oficiilor Administraţiei Finanţelor Publice locale.

De asemenea, pentru a fi scutit de taxa de membru pentru anul 2019 este necesar să ne trimiteţi o scanare a formularului semnat şi ştampilat de ANAF (exemplarul care rămâne la dumneavoastră), în momentul în care veţi primi mesajul de reînnoire a statutului de membru din partea asociaţiei. Pentru confidenţialitatea dumneavoastră, puteţi acoperi în timpul scanării căsuţele care conţin date de identificare (mai puţin numele), precum si casuţa cu suma direcţionată către ARIA.

Pentru mai multe informaţii privind procedura de redirecţionare, precum şi în legătură cu activităţile ARIA, vă rugăm să nu ezitaţi să ne contactaţi la adresa: info@aria-romania.org

Vă mulţumim pentru încredere!