Descriere

Premiul “Teza ARIA” în Inteligenţă Artificială este un eveniment naţional anual de decernare a distincţiei pentru cea mai bună teză de doctorat elaborată în domeniul inteligenţei artificiale (IA) de către studenţi doctoranzi din România.

Evenimentul este organizat de Asociaţia Română pentru Inteligenţă Artificială şi a apărut din dorinţa de a susţine tinerii cercetători din domeniul IA, de a stimula şi încuraja dezvoltarea activităţii de cercetare în inteligenţă artificială în ţara noastră.

Premiul de anul acesta se adresează tuturor tinerilor cercetători în IA ce au absolvit studiile doctorale în anul 2015 într-o şcoală doctorală din România.

Decernarea premiului va avea avea loc pe data de 1 decembrie 2016 și va fi însoțită de acordarea unui CEC în valoare de 1000 de euro.

Criterii de eligibilitate

Se pot înscrie în concurs persoanele care şi-au susţinut public teza de doctorat în anul 2015, într-o Şcoală doctorală din România şi al căror subiect de teză este legat de unul din domeniile de cercetare în IA.

Calendarul Competiției

1. Etapa de primire candidaturi (14 Martie 2016 - 30 Septembrie 2016)
 • candidaţii depun dosarele întocmite conform cerinţelor de întocmire a dosarului de candidatură pe platforma de gestiune a conferinţelor EasyChair.
2. Etapa de evaluare (1 octombrie - 30 noiembrie 2016)
 • Recenzie dosare (1 Octombrie - 23 Noiembrie)
 • Comisia de evaluare, compusă din cadre universitare active în domeniul de cercetare în IA din România, evaluează dosarele primite. Se asigură faptul că fiecare dosar primeşte un număr de 3 recenzii.
 • Ședința de evaluare (30 Noiembrie 2016)
 • Membrii comisiei de evaluare se întâlnesc în şedinţă pentru a delibera pe baza recenziilor existente pentru fiecare dosar trimis şi pentru a stabili câştigătorul.
3. Anunțare câștigător (1 Decembrie 2016)
 • Candidatul câştigător este notificat pe data de 1 Decembrie.

Comisia de evaluare preliminară

 • prof. dr. Costin Bădică - Universitatea din Craiova
 • prof. dr. Corneliu Burileanu - Universitatea Politehnica din Bucureşti
 • prof. dr. Denis Enăchescu - Universitatea Bucureşti
 • prof. dr. Adina Magda Florea - Universitatea Politehnica din Bucureşti
 • prof. dr. Florin Leon - Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” Iaşi
 • prof. dr. Viorel Negru - Universitatea de Vest din Timişoara
 • prof. dr. Rodica Potolea - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
 • prof. dr. Ştefan Trăuşan-Matu - Universitatea Politehnica din Bucureşti
 • acad. dr. Dan Tufiş - Academia Română
 • prof. dr. Dan Cristea - Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași
 • prof. dr. Daniela Zaharie - Universitatea de Vest din Timișoara
 • prof. dr. Gabriela Czibula - Universitatea “Babeș - Bolyai” din Cluj-Napoca
 • conf. dr. Marius Leordeanu - Institutul de Matematică “Simion Stoilow” al Academiei Române
 • conf. dr. Bogdan Alexe - Universitatea București
 • ș.l. dr. Traian Rebedea - Universitatea Politehnica din București

Criterii de evaluare

Dosarul de candidatură va fi evaluat de către comisie conform următoarelor criterii:

Poziţionarea Subiectului Tezei
 • relevanţa în domeniul IA
 • aspecte multi-disciplinare
Originalitate
 • originalitatea conceptelor abordate (a problemei)
 • originalitatea contribuţiilor si a soluţiilor propuse
Calitatea contribuţiei
 • calitatea rezultatelor obţinute
 • calitatea publicaţiilor
Implementari
 • framework sau software existent, accesibilitate open-source
 • existenţa aplicaţiilor practice unde a fost folosită contribuţia candidatului

Întocmirea dosarului de candidatură

Conţinutul Dosarului

Candidaţii trebuie să pregătească un dosar conţinând urmatoarele fişiere în format PDF:
 • CV-ul candidatului
 • Copie scanată după diploma de doctor (sau după procesul verbal al susţinerii)
 • Rezumatul tezei
 • Manuscrisul tezei
 • O recomandare a conducătorului de doctorat sau a unui alt profesor cu care a colaborat candidatul
 • Un fişier cuprinzând urmatoarele date:
 • Data şi locul susţinerii tezei
 • Componenţa comisiei de doctorat
 • Lista completă de publicaţii

Trimiterea Dosarului

 • Candidatul va concatena fişierele menţionate mai sus, în ordinea indicată, obţinând la final un singur fişier PDF.
 • Acest fişier va fi incărcat pe platforma de gestiune a conferinţelor EasyChair. Pe platformă se vor trece, în plus faţă de fişier, titlul tezei de doctorat şi cel puţin 4 cuvinte cheie care o caracterizează. Crearea unui cont EasyChair va fi necesară, dacă acesta nu există deja.